Vensters PO button

Voor de leerkracht

X-Klas Xklas

De X-klasinstructie

Wingerd is gestart met het bieden van meer uitdaging aan leerlingen van de groepen 4 t/m 8 die dit nodig hebben.

Vastgestelde criteria X-klasinstructie per oktober 2015:

Om deel te nemen aan de X-klas/instructie moet een leerling minimaal voldoen aan één van de volgende criteria:

- In het CITO-LOVS een score van I of I+ voor begrijpend lezen en rekenen en een score van minimaal II voor spelling

- Via intelligentieonderzoek vastgesteld IQ van 115 of hoger

- Screening met behulp van het digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid (DHH) moet aanwijzingen geven van meerbegaafdheid.