Uitnodiging en agenda jaarvergadering Ouderraad

Uitnodiging en agenda jaarvergadering Ouderraad

Basisschool de Wingerd Bergharen.

 

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de jaarlijkse vergadering van de Ouderraad.

Deze vindt plaats op dinsdag 19 november a.s. om 20.00 uur op school.

Jullie zijn van harte welkom om te horen hoe het afgelopen jaar is verlopen voor de OR.

 

De agenda voor deze avond zal er als volgt uitzien:

  1. Opening.
  2. Goedkeuring notulen jaarvergadering 2018.
  3. Inhoudelijk jaarverslag 2018-2019.
  4. Financieel jaarverslag 2018-2019 en de begroting 2019-2020.
  5. Activiteiten Ouderraad dit schooljaar.
  6. Mededelingen vanuit schoolleiding.
  7. Rondvraag.
  8. Sluiting.

 

Wees welkom en wij zien jullie graag die avond

 

 

« Terug naar overzicht