Vensters PO button

Voor de leerkracht

 

Brede school


Wingerd is een Brede School in ontwikkeling. Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen diverse partners die een relatie hebben met kinderen/de jeugd van 0-19 jaar en ook met de rest van de wijk. Het gaat om partners van kinderopvang, onderwijs en vrije tijd in de breedste zin. Uitgangspunt is dat samengewerkt wordt aan een doorgaande lijn tussen de verschillende organisaties, waarbij optimale kansen geschapen worden.

Wingerd maakt deel uit van Kulturhus De Zandloper, het multifunctionele dorpscentrum. Andere gebruikers van het gebouw zijn Kinderopvang ‘de eerste stap’ (peuterspeelzaal, de tussen- en buitenschoolse opvang (TSO en BSO) , de openbare bibliotheek en het dorpshuis (verenigingen, enz.).

 

 blazersklas  4

 

 

 

 

 

wingerd