Vensters PO button

Voor de leerkracht

 

EIGENTIJDS ONDERWIJS

 

DSC 0035

 

ONDERWIJS IN DE 21e EEUW 

De maatschappij verandert in hoog tempo. We moeten ons voortdurend aanpassen aan innovaties en ontwikkelingen. We kunnen kinderen niet meer ‘klaarstomen’ voor hun toekomst, want die toekomst kennen we niet.

Onze kinderen zullen vaardigheden moeten leren die ze toerust om met de continu veranderende omgeving om te gaan.

Wingerd is zich van deze veranderende rol van het onderwijs bewust en heeft dit zichtbaar gemaakt in de visie. Op dit deel van onze website willen wij op de hoogte houden van de ontwikkelingen bij het vormgeven en uitvoeren van onze visie.

WERKEN MET MEERLEERJARENGROEPEN (PLAN VAN AANPAK 2016/2017 - 2017-2018 - 2018-2019)

De visie van Wingerd en het krimpend leerlingenaantal hebben er toe geleid dat we ons de afgelopen jaren zijn gaan beraden op een andere organisatie van het onderwijsproces.

Zoals de meeste scholen in Nederland, zijn de leerlingen op Wingerd ingedeeld in leerstofjaarklassen. Hierbij krijgen leerlingen van dezelfde leeftijd, veelal dezelfde lesstof aangeboden krijgen. Deze vorm van indelen past steeds minder bij onze visie, waarin ieder kind zich moet kunnen ontwikkelen vanuit zijn eigen mogelijkheden en interesses en waar we leren en ontwikkelen met behulp van elkaar.

Ook hebben we te maken met een krimpend leerlingaantal. In 2015 hebben we een indeling gemaakt met heterogene groepen. Het was echter een oplossing uit tekorten en te weinig vanuit onze visie.

We hebben daarom gezocht naar een duurzamer en evenwichtiger oplossing, die recht doet aan onze visie.

Deze hebben we gevonden in de indeling in meerleerjarengroepen.

Zie meer informatie in onderstaand document:

Werken met meerleerjarengroepen