Vensters PO button

Voor de leerkracht

 

 

MR   medezeggenschapsraad

 

De medezeggenschapsraad (MR) is binnen de school een officieel orgaan. 
De MR van Wingerd bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten:

Simone Marx, ouder (voorzitter)
Nancy Xhofleer, ouder
Nathaly Hobert, leerkracht (secretaris)
Annet Westerdijk, leerkracht 

U kunt mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. vermeld u in uw mail dat het de MR betreft.

 

Notulen MR Wingerd 23-05-2018

Notulen MR Wingerd 14-03-2018

Notulen MR Wingerd 24-01-2018

Huishoudelijk reglement MR Wingerd

Bijlage huishoudelijk reglement

 

GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur houdt zicht bezig met beleid op bestuursniveau. De GMR bestaat per school uit òf een ouder òf een leerkracht, waarbij het totaal van alle scholen dus evenredig verdeeld moet zijn tussen het aantal ouders en het aantal leerkrachten.
Wingerd wordt vertegenwoordigt door:
Simone Marx, ouder

De ouderleden worden door de ouders gekozen en vertegenwoordigen hen dus waar het gaat om het beleid van de school dan wel de stichting. Binnen de GMR wordt om de drie jaar gewisseld van geleding ouder of leerkracht. De komende drie jaar vaardigt Wingerd een ouder af als GMR-lid

Ten aanzien van het beleid kan de (G)MR advies geven en in een aantal gevallen hebben ze zelfs instemmingsrecht. Het is ook mogelijk om zelf als (G)MR initiatieven te nemen op beleidsterreinen.

Ouders die vragen of opmerkingen hebben over het beleid van de school of het daarmee niet eens zijn, wordt daarom aangeraden dit aan hun vertegenwoordigers te melden. Initiatief van ouders is in deze van groot belang, omdat de MR niet in staat is bij elk nieuw beleidsstuk alle ouders te raadplegen.

 

 

OR    ouderraad

De oudervereniging wordt vertegenwoordigd door de Ouderraad. Deze bestaat uit 7 bestuursleden. De Ouderraad heeft een belangrijke functie binnen het schoolgebeuren. Zij volgt de ontwikkelingen binnen de school en ondersteunt schoolse en buitenschoolse activiteiten, hetgeen een bijdrage levert aan een goede sfeer op school. Tevens ondersteunt zij de leerkrachten bij de organisatie van verschillende schoolactiviteiten en betrekt daarbij zoveel mogelijk andere ouders. Zij staat open voor signalen en wensen van ouders. Ook heeft zij indien gewenst overleg met de schoolleiding. Daarnaast is er overleg met de MR en de Commissie Levensbeschouwelijke Identiteit (LEVO). Eenmaal per jaar, veelal in oktober, is er een ledenvergadering. De precieze datum wordt in het Wingerdblad op onze website vermeld, terwijl alle ouders ook een persoonlijke uitnodiging met agenda krijgen.

De OR-leden

Tineke Mulders (secretaris)
Germa van Hulst (penningmeester)
Rezie van Summeren
Annelies Theunissen
Marieke van Boekel
Bianca de Vaan
Sabine Wieland 
Karin Rijntjes
Kelly Uijen/Rick Schraven 

 

Notulen OR jaarvergadering 20-11-2018

Notulen OR jaarvergadering 21-11-2017