Vensters PO button

Voor de leerkracht

 wingerd

Aanmelding en inschrijving van leerlingen

Hieronder kunt u het aanmeldformulier download

Aanmeldformulier

Aanmelding van leerlingen

Basisschool Wingerd onderscheidt twee soorten aanmeldingen:
1. Een aanmelding voor groep 1 als uw kind 4 jaar wordt.
2. Een tussentijdse aanmelding, b.v. vanwege verhuizing.

1. Een aanmelding voor groep 1 als uw kind 4 jaar wordt.

Nieuwe leerlingen worden ingeschreven op de dag van hun vierde verjaardag.
Wordt uw kind 4 jaar in de laatste vier weken voor de zomervakantie, dan overleggen wij met u of uw kind nog voor de zomervakantie geplaatst wordt of in het nieuwe schooljaar.
Kinderen die in de eerste week na de zomervakantie 4 jaar worden, mogen gelijk bij aanvang van het schooljaar starten.
Ongeveer een maand voor de verjaardag ontvangt uw kind een uitnodiging om op school te komen. Vanaf 4 jaar mag uw kind de hele dag naar school. Wanneer u dit echter voor uw kind te vermoeiend vindt, kunt u in overleg met de leerkracht afspreken dat uw kind eerst halve dagen komt. De verjaardag kan uw kind nog vieren op de peuterspeelzaal of kinderopvang, zodat er een duidelijke afsluiting en overgang plaatsvindt.

Informatie- en/of intakegesprek nieuwe leerlingen
Ouders van nieuwe leerlingen worden door de locatieleider vooraf uitgenodigd voor een informatie/intakegesprek. In dit gesprek krijgen de ouders informatie over de school en hebben zij gelegenheid om vragen te stellen. Verder worden de onderwijsbehoeften en bijzonderheden van de nieuwe leerling besproken en krijgen de ouders een rondleiding door de school.

Overdracht leerlingen
Van nieuwe leerlingen die peuterspeelzaal "De Kruimeltjes" bezoeken, vindt vroegtijdig een overdracht plaats in het overleg tussen de leidsters van de peuterspeelzaal, de leerkrachten van de kleutergroepen en de intern begeleider. Hiertoe wordt een overdrachtsformulier ingevuld met informatie over uw kind. Als er sprake is van speciale zorg kan het noodzakelijk zijn een extra overleg te plannen met de ouders en eventueel een externe instantie. Vervolgens bekijkt school of zij de gevraagde zorg kan bieden.

Kennismaking kleutergroep
Nieuwe leerlingen die peuterspeelzaal "De Kruimeltjes" bezoeken, brengen voorafgaande aan hun start op de basisschool een kennismakingsbezoek aan de kleutergroep. Dit onder leiding van de leidsters van de peuterspeelzaal.
Nieuwe leerlingen die een andere peuterspeelzaal of kinderopvang bezoeken, kunnen hiervoor een afspraak maken. 

2. Een tussentijdse aanmelding

Leerlingen die een andere school bezoeken en b.v. door een verhuizing aangemeld worden, kunnen na een informatie/intakegesprek instromen.
In dit gesprek met de ouders worden de onderwijsbehoeften en bijzonderheden van de nieuwe leerling besproken en kunnen ouders nader kennis maken met de school. Vervolgens wordt contact gezocht met de school van herkomst om gegevens, zoals een onderwijskundig rapport op te vragen.

Inschrijving van leerlingen

In principe worden alle aangemelde kinderen geplaatst. Wij gaan er hierbij vanuit dat de ouders positief staan tegenover de uitgangspunten van de school en dat uw kind aan alle activiteiten meedoet. Dit betekent dat uw kind meedoet aan levensbeschouwelijke vorming, gym en meegaat op kamp, schoolreis en excursies.
Ook is het van belang dat uw kind naar verwachting met succes het reguliere onderwijs kan volgen.
Daarom zal onze school steeds voorafgaande aan de inschrijving onderzoeken of er onderwijskundig en organisatorisch voldoende mogelijkheden en waarborgen bestaan om uw kind, zowel op persoonlijk als op cognitief gebied, met succes onderwijs aan te kunnen bieden.
Indien er redenen zijn om hieraan te twijfelen, dan gaan wij samen met de ouders op zoek naar een meer passende vorm van onderwijs. School heeft hierbij een zorgplicht.

Wilt u meer informatie of wilt u uw kind aanmelden, neemt u dan contact op met Eva Janssen (locatieleider) via emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch via tel.nr. 0487-531488.