Vensters PO button

Voor de leerkracht

 

Privacybeleid op Wingerd

Op Wingerd wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen en hun ouders /verzorgers. Dit is vastgelegd in ons privacybeleid. Hierin staat beschreven hoe we op school omgaan met leerlinggegevens en met welk doel en wat de rechten zijn van ouders / verzorgers en leerlingen. Om goed onderwijs te kunnen geven en de leerlingen goed te kunnen begeleiden worden er gegevens van leerlingen en hun ouders/ verzorgers verzameld en vastgelegd. Deze gegevens noemen we persoonsgegevens.Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het onderwijs en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

De school maakt gebruik van een beveiligd digitaal leerlingvolgsysteem en digitaal leermateriaal. De leveranciers hiervan ontvangen een beperkt aantal leerling gegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Deze afspraken zijn vastgelegd in bewerkersovereenkomsten. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. 

Gebruik van foto’s en video’s op school:

Bij inschrijving van uw kind op Wingerd en vervolgens bij de start van ieder schooljaar wordt schriftelijk uw toestemming gevraagd voor het gebruik van foto’s en video’s van uw kind. Natuurlijk gaan we hier zorgvuldig mee om. We plaatsen geen foto’s waardoor kinderen schade kunnen ondervinden. Ook plaatsen we bij foto’s en video’s geen namen van kinderen en plaatsen sowieso geen foto’s op sociale media zoals Facebook en Twitter, waarop kinderen herkenbaar in beeld zijn. De reden is dat we geen controle te hebben over wat er met de foto’s gebeurt.Wanneer u als ouder foto’s wilt maken op school vragen we u hiervoor toestemming te vragen aan de directie. De school is immers verantwoordelijk voor het privacy beleid. Ook dan geldt dat deze foto’s, waarop kinderen herkenbaar in beeld staan, niet op sociale media worden geplaatst.

Ons privacybeleid is met instemming van de (G)MR vastgelegd. De link naar dit document vind u hieronder. Natuurlijk kunt u ook voor vragen terecht bij de directeur.

Privacybeleid Wingerd 2018-2019

 

Klachten over privacy

Mensen die een klacht hebben over hoe onze school omgegaan is met privacygevoelige gegevens van hen, kunnen dit melden bij de directie of bij het bestuur.

Kans & Kleur heeft in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming een externe functionaris gegevensbescherming. Hiervoor heeft Kans & Kleur een overeenkomst gesloten met de Lumengroup. Een ieder die betrokken is bij Kans & Kleur mag voor vragen, opmerkingen  of klachten over privacy ook rechtstreeks in contact treden met de functionaris gegevensbescherming via het contactformulier:  https://www.lumengroup.nl/contact-fg/

 

Bewerkersovereenkomsten:

Cito

   Bijlage 1

   Bijlage 2

Basispoort

Blink 

   Blink Privacybijsluiter

ParnasSys

Noordhoff

    Noordhoff bijlage

Nieuwsbegrip

Momento

Gynzy

DHH overeenkomst

     DHH privacybijsluiter

     DHH beveiligingsbijlage

IEP eindtoets