Vensters PO button

Voor de leerkracht

Schooltijden bel

Wij werken volgens het vijf-gelijke-dagen model.

De school start om 08.30 uur en eindigt om 14.00 uur. De kinderen lunchen samen met de leerkracht in de klas.

Om 08.25 uur gaat de eerste bel. Alle leerlingen gaan door de hoofdingang naar binnen en lopen rustig naar hun eigen plaats.
U mag uw kinderen 's morgens naar de klas brengen en afscheid nemen bij de deur.
U kunt dan eventueel een korte mededeling doorgeven aan de leerkrachten. Voor langere gesprekken is op dat moment geen gelegenheid.
Als u een gesprek met een van de leerkrachten wilt, vragen wij u een aparte afspraak te maken.

Om 08.30 uur gaat de tweede bel en begint de les.

Rooster vijf-gelijke-dagen model

08.10-08.25 uur: ochtendoverleg leerkrachten

08.25-08.30 uur: inloop

08.30-14.00 uur: lessen

  • 10.00-10.15 uur: 1e pauze
  • 12.00-12.15 uur: 2e pauze: eten in de klas
  • 12.15-12.30 uur: begeleid buitenspelen op maandag, dinsdag en woensdag
  • 12.30-12.45 uur: vrij spelen (op donderdag en vrijdag is er geen begeleid buiten spelen, maar vrij spelen van 12.15-12.30 uur)

14.15-14.45 uur: gezamenlijke pauze leerkrachten

14.45-15.15 uur: middagoverleg leerkrachten


Speelplekken:

Ochtendpauze: alle groepen op het voorplein en achterplein.

Middagpauze: groep 1 t/m 4 op het voorplein en achterplein en groep 5 t/m 8 op de Uitloper