Vensters PO button

Voor de leerkracht

Onderbouwd / Wijzneusonderbouwd

Inloggen op ‘Wijzneus’

In het onderbouwcluster wordt gewerkt met de methode ‘Onderbouwd’.

Bij deze methode hoort ook het onderdeel ‘Wijzneus’.wijzneus

Wijzneus is een methode voor wereldoriëntatie waarin de kinderen worden uitgedaagd de basisvaardigheden die zij hebben geleerd vanuit Villa Letterpret, Woorden met Wim en Fred van de rekenflat toe te passen in betekenisvolle situaties. De leerlingen leren op een speelse, onderzoekende en ontdekkende manier.

Via de link http://www.wijzneus.nl/dashboard/wingerdbergharen kunt u zien waar de kinderen in de groepen mee bezig zijn en foto’s en filmpjes vinden over de onderwerpen die aan bod komen. Plaatjes die gekleurd zijn, kunnen worden geopend om de foto’s en filmpjes te bekijken.