Nieuws uit de MR

In de MR is gesproken over:

De zoektocht naar een ouder lid voor de GMR

De samenwerking OR en MR om de betrokkenheid te vergroten, meer relatie met de ouders te creëren

Het proces van de financiële stand van zaken Kans en Kleur

De begroting en financieel jaarverslag van de MR

Het activiteitenplan van de MR 2020-2021

Vormgeving rapportage

Voor meer informatie verwijzen we u naar de volgende link

« Terug naar overzicht