School- en jaarplan

Ten minste eenmaal per 4 jaar maakt elke school een schoolplan. Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. Het plan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft. Ten minste eenmaal per 4 jaar maakt elke school een schoolplan. Daarnaast maken scholen een jaarplan, deze is afgeleid van het schoolplan en hierin worden doelen beschreven waaraan de school gedurende het schooljaar werkt. De MR heeft adviesrecht als het gaat om het vaststellen van zowel het School- als het jaarplan.

Hieronder vindt u het school- en jaarplan van Wingerd.

Schoolplan Wingerd 2019-2023

Jaarplan Wingerd 2020-2021