Brede School

Wingerd is een Brede School in ontwikkeling. Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen diverse partners die een relatie hebben met kinderen/de jeugd van 0-19 jaar en ook met de rest van de wijk. Het gaat om partners van kinderopvang, onderwijs en vrije tijd in de breedste zin. Uitgangspunt is dat samengewerkt wordt aan een doorgaande lijn tussen de verschillende organisaties, waarbij optimale kansen geschapen worden.