Wat is een Brede School?

Een Brede School is:

Een samenwerkingsverband tussen school en de verschillende sectoren die samenwerken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd en op school met als doel maximale ontwikkelingskansen te bieden voor alle kinderen en jongeren.

Doel van een Brede School

Enkele belangrijke doelstellingen van een Brede School zijn:

· gebouwen zo goed mogelijk benutten: schooldomein openstellen voor andere partners

· wisselwerking thuis-school-buurt bevorderen

· ouderbetrokkenheid stimuleren

· uitgebreider naschools aanbod uitwerken met zinvolle activiteiten en een lage drempel

· het realiseren van een brede leer- en leefomgeving voor kinderen en jongeren

· sociale cohesie en wijkverbetering nastreven

· samenwerkingen tussen verschillende partners initiëren en verduurzamen

· sociale vaardigheden van kinderen vergroten

· leerprestaties van kinderen verbeteren

 

Aanpak

Samen met alle hoofdhuurders van Basisschool Wingerd en Kulturhus de Zandloper zorgen we voor het uitwerken van een uitgebreid naschools aanbod en het realiseren van een brede leer- en leefomgeving. Het gaat om activiteiten door diverse aanbieders zoals sportclubs, buurtbewoners, de bibliotheek, de dorpsondersteuners etc.

Enkele voorbeelden van deze activiteiten zijn:

· Het kookproject; leerlingen van groep 8 koken voor ouderen in de Zandloper.

· Sportclinics gegeven door Sportservice Wijchen in de gymzaal of op de Uitloper.

· De Collegetour in samenwerking met de bibliotheek waarbij gitarist Kees Lewiszong van de band Navarone de leerlingen van Wingerd bezocht.

· In samenwerking met de Dorpsondersteuners mochten de leerlingen van Wingerd kerstballen kleuren voor onze oudere dorpsbewoners.

· Op de Nationale Pannenkoekendag werden er in de Zandloper pannenkoeken gebakken en geserveerd voor de ouderen.

· De Beleefmiddag Bergharen bruist op vrijdag 17 juni a.s. waar alle hoofdhuurders en gebruikers van het gebouw Wingerd en de Zandloper zichzelf presenteren en promoten tijdens een bruisende middag.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe kansen. Ben je een sportieveling, creatieveling, ondernemer of buurtbewoner en geïnteresseerd om een naschoolse activiteit of

kortlopende workshop te organiseren? Heb je een heel leuk idee? Mail je voorstel naar : anja.vanden.berg@kansenkleur.nl