Schooltijden

Wij werken volgens het vijf-gelijke-dagen model. De school start om 08.30 uur en eindigt om 14.00 uur. De kinderen lunchen samen met de leerkracht in de klas. Vanaf 8.20 uur is er toezicht op het schoolplein door twee leerkrachten, een leerkracht van het onderbouwcluster en een leerkracht van het bovenbouwcluster. Wanneer een boodschap heeft voor de leerkracht kunt u dit aan de leerkrachten die buiten lopen melden. Om 08.25 uur gaat de eerste bel. De leerlingen nemen bij de voordeur van de school afscheid van hun ouders. Ouders van jongste kleuters mogen meelopen naar de deur van het lokaal tijdens de wenperiode van maximaal 8 weken.

Om 08.30 uur gaat de tweede bel en begint de les.

Rooster vijf-gelijke-dagen model

  • 08.05-08.20 uur: ochtendoverleg leerkrachten
  • 08.25-08.30 uur: leerlingen betreden zelfstandig de school
  • 8.30-14.00 uur: lessen
  • 10.00-10.30 uur: 1e pauze: eten in de klas gevolgd door buitenspel
  • 12.00-12.30 uur: 2e pauze: eten in de klas gevolgd door buitenspel
  • 14.15-14.45 uur: gezamenlijke pauze leerkrachten
  • 14.00-14.15 uur: ouders kunnen binnenlopen voor mededelingen of om een afspraak te maken met een van de medewerkers.
  • 14.45-15.15 uur: middagoverleg leerkrachten

Speelplekken:

Ochtendpauze: alle groepen op het voorplein en achterplein.
Middagpauze: groep 1 t/m 4 op het voorplein en achterplein en groep 5 t/m 8 op de Uitloper