Werving nieuwe leden voor de Ondersteuningsplanraad Stromenland, verkiezingen 2022-2023

De Ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband Stromenland. Daarin zijn ouders en personeelsleden vertegenwoordigd. De OPR beoordeelt 1x per vier jaar het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband, maar kan ook onderwerpen die zij belangrijk vindt binnen Passend Onderwijs met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven. De OPR gaat niet alleen over het onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs heeft betrekking op alle leerlingen.

Via deze link vindt u meer informatie.

« Terug naar overzicht