Kinderen en rouw en/of verlies

Bericht van het Sociaal wijkteam

Kinderen uiten hun gevoelens van rouw vaak op een andere manier dan volwassenen. De manier
waarop zij dat doen heeft mede te maken met hun vermogen om te begrijpen wat dood is en dat
heeft te maken met de (ontwikkelings)leeftijd. In de bijlage leest u hier meer over.

Rouw en verlies

« Terug naar overzicht