OR ouderraad

Wingerd heeft ook een ouderraad. In samenwerking met de leerkrachten verzorgt de ouderraad diverse activiteiten rondom vieringen zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen. Daarnaast in de ouderraad ook betrokken bij de organisatie van activiteiten zoals de schoolreis, de sportdag en het luizenkammen. De ouderraad is een vereniging en int de ouderbijdrage. Met het geld van ouders dragen zij financieel bij aan de vieringen en activiteiten binnen de school. De ouderraad is verantwoordelijk voor het uitgegeven van de ouderbijdrage en legt hierover verantwoording af aan de rest van de ouders.

De ouderraad vergadert 6 keer per jaar en 1 keer per jaar is er een jaarvergadering.

Voor vragen kunt u contact opnemen met één van de onderstaande ouders of mailen naar:  wingerd.or@kansenkleur.nl

 

De OR-leden

  • Karin Broers (voorzitter)
  • Elke Rossen (secretaris)
  • Rick Schraven (penningmeester)
  • Sylvia Ariëns
  • Kelly Uijen
  • Sabine Coppens
  • Sharon de Bruijn