Ouderbijdrage

Geachte ouder / verzorger,

De ouderraad van basisschool Wingerd organiseert diverse activiteiten voor de kinderen zoals het schoolreisje, sinterklaas, carnaval, en levert een financiële bijdrage aan het afscheid en schoolkamp van groep acht. Voor de organisatie van deze activiteiten vragen we aan ouders een bijdrage.

We hebben besloten de ouderbijdrage dit jaar te handhaven op € 35,00 per kind. Voor kinderen die na 1 januari starten op school is de bijdrage € 17,50 per kind. Ongeveer 90% van de ouderbijdrage besteden we aan het schoolreisje.

Wij verzoeken u het bedrag voor 31 december 2020 over te maken op de bankrekening van de ouderraad, IBAN/rekeningnummer: NL50 RABO 0147 2332 24 t.n.v. Oudervereniging Basisschool Wingerd. Wilt u bij de overboeking de namen van de kinderen vermelden?

Wanneer u de ouderbijdrage (om financiële redenen) niet kunt betalen, neemt u dan contact op met Eva Janssen (locatieleider).

Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.

Namens het bestuur van de ouderraad,

Met vriendelijke groet,

Penningmeester OR