Onderwerp: vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2022-2023

Geachte ouder/verzorger,

De ouderraad van basisschool Wingerd organiseert diverse activiteiten voor de kinderen zoals het schoolreisje, sinterklaas, sportdag.

Voor de organisatie van deze activiteiten vragen we aan de ouders een bijdrage.

Tijdens de jaarvergadering is besloten de ouderbijdrage gelijk te houden. Dit wil zeggen dat de ouderbijdrage vastgesteld is op € 37, 50 per kind. Ongeveer 75% van de ouderbijdrage besteden we aan het schoolreisje.

Wij verzoeken u het bedrag over te maken op de bankrekening van de ouderraad: NL50 RABO 0147 2332 24 t.n.v. Oudervereniging Basisschool Wingerd. Wilt u bij de overboeking de namen van de kinderen vermelden?

Wanneer u de ouderbijdrage (om financiële redenen) niet kunt betalen, neemt u dan contact op met Eva Janssen.

Bij vragen kunt u terecht bij:

Rick Schraven

Penningmeester

wingerd.or@kansenkleur.nl