Missie en visie

Het doel is om de visie en missie zo compact te maken zodat dit voor alle medewerkers, kinderen en ouders een helder en duidelijk beeld geeft van waar wij als Wingerd voor staan. De missie en visie moet gaan leven in alle medewerkers waarmee we de doelen constant helder voor ogen hebben bij het vormgeven en borgen van het onderwijs op alle niveaus.

Onze visie:

Samen zorg dragen voor goed onderwijs op maat voor alle kinderen in Bergharen.

Naast onze visie helpen onze 5 kernwaarden, die hieronder zijn uitgewerkt, ons om deze visie te kunnen nastreven.

Ambitieus

 • Didactisch en pedagogisch sterk onderwijs
 • Talenten worden gezien en benut
 • Hoge betrokkenheid leerlingen
 • Actieve lerende houding

Verbonden

 • Ouderbetrokkenheid
 • Samen spelen, leren en groeien
 • Samen 1 school
 • Respect en waardering voor elkaar

Uitdagend

 • Stimulerende, rijke leeromgeving
 • Hoge doelen en verwachtingen
 • Sluit aan bij beleving en nieuwsgierigheid
 • Gebruik hedendaagse technologie

Passend

 • Alle kinderen zijn in beeld
 • Onderwijs op maat
 • Ondersteuning van leerkracht of externe
 • Ouders als partner – korte lijnen

Autonoom

 • Ruimte om te onderzoeken en ontdekken
 • Regie en verantwoordelijkheid over eigen leren
 • Van en met elkaar mogen leren
 • Mogen zijn wie je bent