Peuteropvang

Samen spelen op de peuteropvang

Alle kinderen van 2 tot 4 jaar moeten de kans krijgen om samen met andere kinderen te kunnen spelen en zich verder te ontwikkelen. Daarom is er de peuteropvang. Peuters kunnen hier gemiddeld twee dagdelen per week spelen en leren. In Bergharen is de peuteropvang gehuisvest in het multifunctioneel kulturhus genaamd de Zandloper. Ouders betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage of als beide ouders werken, een opleiding volgen of een traject volgen naar werk dan betaalt de overheid een deel van de kosten.

Vertrouwde pedagogisch medewerker

Een peutergroep bestaat uit maximaal 16 peuters. Iedere groep heeft twee vaste pedagogisch medewerkers.

Ouders helpen mee

De peuteropvang draait voor een belangrijk deel dankzij de fantastische hulp van ouders. Op alle groepen zijn 2 pedagogisch medewerkers aanwezig. Toch is het meedraaien niet alleen zinvol voor u en uw kind, maar wordt ook zeer op prijs gesteld.

Meer informatie

Heeft u belangstelling voor deze vorm van opvang of wilt u meer informatie? U kunt bellen met het centraal kantoor van de Eerste Stap, 024-6488388 of stuur een mail naar: KantoorDeWeem@deeerstestap.nl  Wij helpen u graag verder. Ook is het mogelijk om een kijkje te gaan nemen op de locatie, u bent van harte welkom