Hoe krijg ik verlof van school voor mijn kind?

Je kan voor je kind tijdelijk vrijstelling van de leerplicht krijgen. Bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts, het ziekenhuis of ernstige familiegebeurtenissen. Hiervoor vraag je vooraf verlof van school aan. Is je kind ziek? Dan meld je dit zo snel mogelijk bij de school. Je kind hoeft gedurende de verlofperiode niet naar school.

Verlof van school door vrijstelling

Kinderen moeten in principe alle schooldagen naar school. In de wet is wel rekening gehouden met enkele uitzonderingen. Volgens de wet beslist de schooldirecteur in eerste instantie of een kind tijdelijk niet naar school hoeft. Je kunt niet zomaar vrij nemen, want je kind wordt tijdelijk vrijgesteld van de leerplicht. Ouders regelen deze vrijstelling in principe vooraf. We spreken daarom over verlof. Met het aanvragen van verlof kan je bijvoorbeeld vooraf vrij vragen.

De wet schetst kaders waarvoor ouders verlof kunnen aanvragen en voor welke periode. Via deze link vindt u meer informatie vanuit leerplicht over het aanvragen van verlof voor uw kind.  Ook op de website van de de Rijksoverheid vindt u meer informatie over wanneer uw verlof kunt aanvragen en dus wanneer leerplicht vrijstelling van onderwijs geeft.  Vrijstelling van leerplicht aanvragen | Wetten en regelingen | Rijksoverheid.nl

Wanneer u daadwerkelijk verlof wilt aanvragen dan kan dat via het formulier dat u download via onderstaande link of vraag op school even om een geprint formulier.

Aanvraagformulier verlof