Ouderportaal

Via het ouderportal van Parnassys, ons administratieprogramma, kunnen de ouders de gegevens van hun kind bekijken. Naast de administratiegegevens van het kind, is het ook mogelijk de toetsresultaten te bekijken.

Hiervoor ontvangt u via Parnassys een inlogcode.

https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen

Uitleg ouderportal

Bij problemen met het inloggen kunt u contact opnemen met onze ict-co├Ârdinator Frank Kerkhof.

emailadres: frank.kerkhof@kansenkleur.nl